Γλώσσες

Γνωρίζουμε ότι κάθε μαθητής αναπτύσσει τις δεξιότητες του με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό χρόνο (άλλος θα μιλήσει πιο γρήγορα, άλλος θα γράψει πιο γρήγορα) και προσπαθούμε να δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε όλες οι ικανότητες να εξελίσσονται στο έπακρο.

Το πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο του “Σωματείου ΟΜΗΡΟΣ” που αποτελείται από έμπειρους και με κατάλληλα προσόντα εκπαιδευτικούς. Είναι συστηματικό, με συγκεκριμένους στόχους για κάθε βαθμίδα, συνεχώς ανανεώνεται και δίνει μεγάλη έμφαση στην σωστή αξιολόγηση των μαθητών. Εναλλάσσει συνεχώς το προφορικό με το γραπτό λόγο από τα πρώτα επίπεδα ενώ δεν παραλείπει να εξασκεί συστηματικά την ακουστική ικανότητα από το πρώτο κιόλας χρόνο εκμάθησης.