Γαλλικά-Γερμανικά

Για τα παιδία η εκμάθηση της 2ης ξένης γλώσσας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για το μέλλον τους. Η ηλικία 10-12 ετών θεωρείται, σύμφωνα με τους ειδικούς, η πιο κατάλληλη ηλικία για το ξεκίνημα της 2ης ξένης γλώσσας, ώστε να πετύχουμε αβίαστη και χωρίς κόπο μάθηση.

Ο βασικός κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται στα 4 χρόνια και οδηγεί στο 1ο αναγνωρισμένο πτυχίο, επίπεδο Β1.