ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 2018-19

CAMBRIDGE

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ   ECP (C2) (proficiency)

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ FCE ( Β2) (lower)

100%ΕΠΙΤΥΧΙΑ PET (B1)

100%ΕΠΙΤΥΧΙΑ KET (A2)

 

το 90% των μαθητών απέκτησε το FCE CAMBRIDGE( Β2) με βαθμό-διάκριση (Α και Β)

MICHIGAN

98% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ECPE  (C2)  (proficiency)

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ECCE ( Β2) (lower)

ESB

100 % ΕΠΙΤΥΧΙΑ ESB (B2)(lower)

Delf (γαλλικά)

100 % ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

 

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας!!!!!

PROFICIENCY

CAMBRIDGE CPE 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 ΜΑΜΜΩΝΑ ΜΑΡΙΑ Β

MICHIGAN ECPE 98% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΣΠΕΡ. ΜΥΡ.

ΝΤΕΜ ΒΑΣ

ΜΑΜ ΜΑΡ

ΜΠΑΡ  ΠΑΝΑΓ

ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ

ΚΩΝΣ ΚΩ

ΚΑΤΣ ΓΕΩ

ΚΑΛΛΙΓ ΑΙΚ

ΚΑΛΛΙΓ ΔΗΜ

ΚΑΡΑΓ ΕΡΙΦ

ΓΕΩΡΓ ΕΥΓ

ΖΩΓΡ ΕΛ

ΑΛΕΞ ΙΩΝ

ΑΔΑΜ ΓΡΗΓ

ΜΑΛΛΙΚ ΠΑΝΤ

ΛΑΜΠ ΑΝΔΡ

ΚΑΡΟΥ ΕΥΣ

ΚΑΡΟΥ ΙΩΝ

ΚΟΚ ΚΥΡ

ΜΑΡΙΝ ΣΤΕΦ

ΠΑΠΑΝ ΜΑΡ ΧΡ

B2 (LOWER)

CAMBRIDGE FCE 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΓKΡΟΥΜ ΘΑΝ Α

PILL ΝΑΤ Α

ΜΙΧ ΧΡΙ Β

ΡΩΜ ΕΙΡ Β

ΜΠΟΜ ΑΓΓΕΛ Α

ΤΟΛ ΜΑ Β

ΜΙΧΑΛ ΜΕΛ

ΣΧΙ ΑΘΗ Β

ΚΑΝΤ ΔΗΜ Β

ΜΙΧ ΚΩΝΣΤ

ΠΑΛΙΟΥΔ ΣΤΕΛ Β

ΚΑΛΟΡ ΜΑΡ Β

ΦΑΚΙΝ ΜΥΡ Α

ΣΤΕΦ ΜΠΛ Β

ΤΖΩΡΤ ΒΑΣ

ΚΑΝΕΛ ΚΑΤ

MICHIGAN ECCE 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΠΑΠΑΓ ΕΛ

ΡΟΖ ΕΚ

BUT LAR

STAN ILI

ΑΛΠ ΠΗΝ

ΣΧΙΖΜΥΡ

ΧΡΙΣΤΟΠ ΜΙΧ

ΠΑΠΑΔ ΧΡΙΣ

ΠΑΠΑΔ ΑΓΓΕ

ΧΑΤΖΙΑΝ ΜΑΡ

ΚΑΛΟΓΕ ΣΤΕΛ

ΜΗΤ ΚΙΝ ΝΑΤ

ESB 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΚΟΛ ΜΑ

ΔΡΙΤΣ ΕΥΑΓΓ

ΠΑΧ ΚΩΝ

ΛΙΤ ΚΑΤ

PET (Preliminary English Test)

CAMBRIDGE B1 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΠΟΥΛ ΜΙΧ Pass with Distinction

ΒΑΝ ΜΑΡ Pass with Distinction

ΒΑΝΤ ΑΓΓ Pass with Distinction

ΜΑΚΡΥΓ ΓΙΩ

ΚΕΤ (Κey English Test)

CAMBRIDGE A2 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΓΚΡΟΥΜΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ Pass with Distinction

ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Pass with Distinction

ΤΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Pass with Distinction

ΓΑΛΛΙΚΑ Α1 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΣΧΙΖ  ΑΘΗΝ

ΠΑΣ ΚΩΝΣ

ΚΟΡ ΠΕΤ

ΒΟΥ ΑΝΔ

ΝΤΟΥ ΕΒΕ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α1 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

ΚΟΥΡ  ΣΤΕΦ