Είναι αποτέλεσμα των reading circle groups όπου οι μαθητές διαβάζουν και συζητούν ένα βιβλίο (reader) στις συναντήσεις τους με native speaker καθηγητή. Με αυτό το τρόπο προσπαθούμε να αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης κειμένων, να επικοινωνήσουν αποκλειστικά στα Αγγλικά με τον καθηγητή και μεταξύ τους, και να μάθουν να συνεργάζονται.

Book review
Μια εργασία με αφορμή ένα βιβλίο