Μαθησιακές Δυσκολίες
Μέθοδος CLIL

Αποκτώ αυτονομία και αυτοπεποίθηση στη χρήση της ξένης γλώσσας.

Τα τελευταία 15 χρόνια τα σχολείο μας είναι Dyslexia Friendly και υποστηρίζει παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας μέσα από ειδικές διδακτικές μεθόδους και εκπαιδευτικό υλικό.

Από την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024 ξεκινάμε ολιγομελή τμήματα με τη μέθοδο CLIL.

 

Τι είναι η μέθοδος CLIL

Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας  (Context Learning Integrated Language)

Τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα μέσα από το περιεχόμενο. Συνδυάζουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας με κάτι άλλο. Για παράδειγμα μαθαίνουν για τα ζώα, τη φύση, τις επιστήμες, την ιστορία, ή τη λογοτεχνία. Με λίγα λόγια κατακτούν διάφορα γνωστικά αντικείμενα στα Αγγλικά.

Πώς βοηθάει τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Τα παιδιά δεν χρειάζονται κανόνες γραμματικής για να μάθουν τη γλώσσα. Η γραμματική διδάσκεται αβίαστα μέσα από το περιεχόμενο και μέσα από τη χρήση της γλώσσας.

Η ποικίλη θεματολογία δημιουργεί κίνητρα για μάθηση και βοηθά στη συγκέντρωση.

Η συνεχής επαφή με κείμενα που προκαλούν το ενδιαφέρον αναπτύσσει αβίαστα την αναγνωστική ικανότητα, την κατανόηση και την απομνημόνευση του λεξιλογίου. Επιπλέον ο σχεδιασμός των βιβλίων (μεγάλα γράμματα, εικόνες, επισημάνσεις) λειτουργούν βοηθητικά.

Τα παιδιά μαθαίνουν στον δικό τους ρυθμό και αναπτύσσουν την αυτονομία τους.

Η μέθοδος CLIL δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει μια διαφοροποιημένη διδασκαλία προσαρμόζοντας το μάθημα στις ανάγκες και στο μαθησιακό στυλ κάθε παιδιού.

Σε συνεργασία με την OXFORD.