Το Πρόγραμμα Σπουδών του σχολείου μας

Στόχος μας είναι τα παιδιά να έρχονται με χαρά σε ένα περιβάλλον που αγαπούν.

Επιδιώκουμε μάθηση μέσα στην τάξη, και δίνουμε τα απαραίτητα εργαλεία για αυτόνομη μελέτη στο σπίτι.

Υποστηρίζουμε τα παιδιά σε όλα τα επίπεδα της μαθησιακής διαδικασίας.

Χρησιμοποιουμε νέες τεχνολογίες που κάνουν το μάθημα ζωντανό, τη μελέτη διασκεδαστική και τη μάθηση αποτελεσματική. (Διαδραστικοί πίνακες, ebooks, διαδραστικά λεξικά, online εκπαιδευτικά παιχνίδια.)

Κάνουμε χρήση ασύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας στην οποία αναρτώνται τα καθήκοντα σε κάθε μάθημα και διαδραστικό υλικό με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό στόχο.

Δίνεται η δυνατότητα online παρακολούθησης του μαθήματος σε περιπτώσεις που τα παιδιά αδυνατούν να παρευρεθούν στο μάθημα.

Παρέχουμε μαθησιακή υποστήριξη σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Επιδιώκουμε μάθηση μέσα στην τάξη, και δίνουμε τα απαραίτητα εργαλεία για αυτόνομη μελέτη στο σπίτι.

Υποστηρίζουμε τα παιδιά σε όλα τα επίπεδα της μαθησιακής διαδικασίας.

Χρησιμοποιουμε νέες τεχνολογίες που κάνουν το μάθημα ζωντανό, τη μελέτη διασκεδαστική και τη μάθηση αποτελεσματική. (Διαδραστικοί πίνακες, ebooks, διαδραστικά λεξικά, online εκπαιδευτικά παιχνίδια.)

Κάνουμε χρήση ασύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας στην οποία αναρτώνται τα καθήκοντα σε κάθε μάθημα και διαδραστικό υλικό με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό στόχο.

Δίνεται η δυνατότητα online παρακολούθησης του μαθήματος σε περιπτώσεις που τα παιδιά αδυνατούν να παρευρεθούν στο μάθημα.

Παρέχουμε μαθησιακή υποστήριξη σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Η καλή συνεργασία και η άμεση επικοινωνία με τους γονείς και κηδεμόνες είναι προτεραιότητά μας.

Αγγλικά: τα πρώτα μου βήματα

Ανακαλύπτω τον κόσμο γύρω μου στα Αγγλικά!

Αγγλικά Α & Β Junior με την παιδοκεντρική μέθοδο.

Γίνομαι πρωταγωνιστής στη μαθησιακή διαδικασία.

Αγγλικά: Βασικός Κύκλος & Πτυχία

Κατακτώ τον προφορικό και γραπτό λόγο, αποκτώ αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα.

Γαλλικά, Γερμανικά & Πτυχία

Δεύτερη ξένη γλώσσα: ένα σημαντικό εργαλείο για το μέλλον μου.

Το πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο του Σωματείου ΟΜΗΡΟΣ που αποτελείται από έμπειρους και με κατάλληλα προσόντα εκπαιδευτικούς. Είναι συστηματικό, με συγκεκριμένους στόχους για κάθε βαθμίδα, ανανεώνεται συνεχώς, ενώ δίνει την ενδεδειγμένη έμφαση στην αξιολόγηση των μαθητών. Εναλλάσσει συνεχώς το προφορικό με το γραπτό λόγο από τα πρώτα επίπεδα ενώ δεν παραλείπει να εξασκεί συστηματικά την ακουστική ικανότητα από το πρώτο κιόλας χρόνο εκμάθησης.