Κάνουμε δειλά δειλά τα πρώτα βήματα στο γραπτό λόγο ενώ προσπαθούμε να εκφραστούμε ελεύθερα πάνω στη ζωγραφιά μας. Μια πολύ δημιουργική εργασία όπου τα παιδιά  βάζουν τις βάσεις στη δομή της ξένης γλώσσας.