Ποιοι είμαστε

Η φιλοσοφία μας

Πορευόμαστε με την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση είναι μια σοβαρή υπόθεση, και όχι ένα προϊόν προς πώληση.

Ως εκπαιδευτικοί πιστεύουμε ότι η διδασκαλία είναι μία συνεχής προσπάθεια στην οποία συμπάσχουμε, συμπορευόμαστε, εξελισσόμαστε και μαθαίνουμε μέσα από αυτήν.

Σημαντικό για μας όχι μόνο το τι μαθαίνουμε αλλά και το πώς. Μας ενδιαφέρει η εκπαιδευτική διαδικασία και η δυναμική μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών που κάθε φορά είναι μοναδική.

Τα παιδιά μας, πότε σαν πρωταγωνιστές, πότε σαν αφηγητές, μικροί συγγραφείς ή παρουσιαστές, εμπεδώνουν βιωματικά την ξένη γλώσσα, έξω από το δομημένο μαθησιακό πλαίσιο.

Πετυχαίνουμε έτσι ένα πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών σε όλες τις βαθμίδες, γεγονός που φαίνεται όχι μόνον από τις επιτυχίες των παιδιών μας αλλά κυρίως από το γεγονός ότι μπορούν να χειριστούν άνετα και ουσιαστικά την ξένη γλώσσα έξω από το μαθησιακό περιβάλλον. Αυτός άλλωστε είναι και ο πρωταρχικός μας στόχος.

Λειτουργούμε ως Παραρτήματα των Κέντρων Ξένων Γλωσσών του Σωματείου ΟΜΗΡΟΣ από το 1963 στην περιοχή Άνω Πατησίων, από το 1970 στην περιοχή Γαλατσίου και από το 1997 στην περιοχή Λαμπρινής.

Τα παραρτήματά μας λειτουργούν υπό τη διεύθυνση της Ελπινίκης και Ειρήνης Κώτση. Είμαστε εκπαιδευτικοί.

Ειρήνη Κώτση

Απόφοιτος της Αγγλικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Institute of Education του Λονδίνου με ειδίκευση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας (ΜΑ, in TESOL). Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο Λονδίνο συμμετείχε σε εκπομπές του BBC English σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας ενώ εργάστηκε και ως Teacher Trainer. Είναι μέλος του εκπαιδευτικού συμβουλίου του “ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΜΗΡΟΣ” και υπεύθυνη του προγράμματος σπουδών των τάξεων του βασικού κύκλου και των διπλωμάτων στα σχολεία μας. Έχει ασχοληθεί με τη συγγραφή EFL βιβλίων :

“Clever Mouse”, Ειρήνη Κώτση – Σύλβια Γιαννακοπούλου, Active Publications, 2001

“In Touch 3”, Companion, Ειρήνη Κώτση – Σάντρα Κλάψη, Longman, 2002

Ελπινίκη  Κώτση

Απόφοιτος του πανεπιστημίου του Deree College με Bachelor στην ψυχολογία συνέχισε με μεταπτυχικές σπουδές στο πανεπιστήμιο του Reading με ειδίκευση στη συμβουλευτική της εκπαίδευσης. (ΜΑ in Counseling Education). Κατόπιν ειδικεύεται στη διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία). Σήμερα διδάσκει την Αγγλική Γλώσσα, είναι υπεύθυνη του προγράμματος σπουδών στα παιδιά δημοτικού (YOUNG LEARNERS) και έχει καταρτήσει ειδικό πρόγραμμα σπουδών της Αγγλικής για παιδιά με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες.

Ουσιαστικά προσόντα, συνεχής επιμόρφωση, μακροχρόνια συνεργασία.

Οι καθηγητές μας διαθέτουν ουσιαστικά προσόντα και εμπειρία ενώ σημαντική είναι η συνεχής επιμόρφωση με σεμινάρια και workshops.

Tο σωματείο Κέντρων Ξένων Γλωσσών ΟΜΗΡΟΣ εξελίσσουν συνεχώς τα εκπαιδευτικά στελέχη τους μέσα από εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις TEFL (Τeacher English as a Foreign Language) σε πρωτοποριακές μεθόδους. Οι καθηγητές μας μετεκπαιδεύονται στα Κέντρα Εκπαίδευσης Καθηγητών (Teacher Training Centre Omiros) σε ετήσια βάση.

Σημαντικό για μας είναι η σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία μας η οποία αντανακλάται στο υψηλό επίπεδο σπουδών μας.