Ουσιαστικά προσόντα, συνεχής επιμόρφωση, μακροχρόνια συνεργασία.

 

Οι καθηγητές μας είναι όλοι με ουσιαστικά προσόντα και εμπειρία ενώ σημαντική είναι η συνεχής επιμόρφωση με σεμινάρια και workshops.

Tο σωματείο Κέντρων Ξένων Γλωσσών “ΟΜΗΡΟΣ” εξελίσσουν συνεχώς τα εκπαιδευτικά στελέχη τους μέσα από εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις TEFL (Τeacher English as a Foreign Language) σε πρωτοποριακές μεθόδους.  Οι καθηγητές μας μετεκπαιδεύονται στα Κέντρα Εκπαίδευσης Καθηγητών (Teacher Training Centre Omiros) σε ετήσια βάση.

Σημαντικό για μας είναι η σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία μας η οποία αντανακλάται στο υψηλό επίπεδο σπουδών μας.