αγιασμός ομηρος γαλατσίου λαμπρινής α.πατησίωνyoung learners ομηρος

Κληρώθηκαν Υποτροφίες αξίας 5.000 ευρώ

Οι μικροί μαθητές παρέλαβαν τα διπλώματα Young Learners, του Παν/μίου Cambridge