χριστούγεννα ομηρος γαλατσίου

 

 

 

 

 

 

Ένα δέντρο  γεμάτο ευχές  από όλους τους μαθητές του παραρτήματος Γαλατσίου!