Οι μαθητές των τάξεων Β junior, A και Β class, συμμετείχαν με επιτυχία στις εξετάσεις “Young Learners”, του Παν/μίου Cambridge, για τα διπλωματάκια, STARTERS, MOVERS και FLYERS.young learners ομηρος