Οι μαθητές των τάξεων Β junior, A και Β class, συμμετείχαν με επιτυχία στις εξετάσεις “Young Learners”, του Παν/μίου Cambridge, για τα διπλωματάκια, STARTERS, MOVERS και FLYERS. To Σωματείο “ΟΜΗΡΟΣ” σαν επίσημος εξεταστικός φορέας του Παν/μίου Cambridge, διοργάνωσε τις εξετάσεις για τους μαθητές των σχολείων μας.

young learners ομηρος