Επίσκεψη στα πλαίσια  των εκδηλώσεων του  Σωματείου ΟΜΗΡΟΣ για τους μικρούς μαθητές μας με συμβολικό εισητήριο και δωρεάν μεταφορά! Μια θαυμάσια παράσταση στο Θέατρο Χατζηχρήστου.ψηλαβουνα