Δημιουργήσαμε, μιλήσαμε Αγγλικά και γνωρίσαμε τον Μοdigliani. Αποχαιρετήσαμε τη σχολική χρονιά με τον πιο δημιουργικό τρόπο !