Είμαστε μέλη ένος μεγάλου εκπαιδευτικού οργανισμού, των Κέντρων Ξένων Γλωσσών του Σωματείου ΟΜΗΡΟΣ. Διδάσκουμε Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες τις ηλικίες.

Με διαφορετικό εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό σύστημα, συνεχή επιμόρφωση, σύγχρονη τεχνολογία και πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, καταφέρνουμε οι μαθητές μας να χειρίζονται άνετα και ουσιαστικά τη νέα γλώσσα, έξω από το στενό μαθησιακό περιβάλλον.

Για εμάς, καμία γλώσσα δεν είναι ξένη.