Το πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας  καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο του Σωματείου ΟΜΗΡΟΣ που αποτελείται από έμπειρους και με κατάλληλα προσόντα εκπαιδευτικούς. Είναι συστηματικό, με συγκεκριμένους στόχους για κάθε βαθμίδα, ανανεώνεται συνεχώς και δίνει έμφαση στη σωστή αξιολόγηση των μαθητών. Εναλλάσσει συνεχώς τον προφορικό με τον γραπτό λόγο από τα πρώτα επίπεδα, ενώ δεν παραλείπει να εξασκεί συστηματικά την ακουστική ικανότητα από τον πρώτο κιόλας χρόνο εκμάθησης.

A & B Class

Α class 4 ώρες την εβδομάδα

Β class 4 ώρες την εβοδμάδα

Μαθαίνω να γίνομαι υπεύθυνος της γνώσης μου.

Σταδιακά γινόμαστε συστηματικοί μαθητές. Εμπλουτίζουμε το λεξιλογιό μας, αποκτούμε την ικανότητα κατανόησης κειμένου, χειριζόμαστε συνειδητά πια γραμματικά φαινόμενα, σιγά σιγά μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα στο γραπτό αλλά και προφορικό λόγο.

Εξασκούμε συστηματικά την ακουστική μας ικανότητα μέσα από ειδικές ασκήσεις.

Η επαφή και η τριβή με το γραπτό κείμενο σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ σημαντική γιατί είναι αυτή που θα δώσει την ώθηση στα παιδιά να χειριστούν με άνεση τον προφορικό και το γραπτό λόγο.

Καινοτόμα εργαλεία

  • circle reading groups: οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν συναντήσεις με native speaker καθηγητή και να δουλέψουν ελεύθερα και δημιουργικά πάνω σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο του επιπέδου τους. Ενισχύουμε την κατανόηση κειμένου και οι μαθητές χρησιμοποιούν αυτά που έχουν κατακτήσει έξω από το δομημένο μαθησιακό πλαίσιο.
  • e-books όπου ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει στο σπίτι
  • εκμάθηση λεξιλόγιου μέσα από flash cards και quiz στο διαδίκτυο φτιαγμένα από τον καθηγητήreading groups

C & D Class

C class 5 ώρες την εβδομάδα

D class 5:30 ώρες την εβδομάδα

Ξεπερνώ τις δυσκολίες έκφρασης και επικοινωνίας και μαθαίνω να χειρίζομαι τη νέα γλώσσα.

Τα μαθήματα με τον ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (native speaker) κάνουν τη διαφορά καθώς συστηματοποιούνται από τη C class και μετά. Στα μαθήματα αυτά που τρέχουν παράλληλα με το βασικό κύκλο σπουδών, τα παιδιά καλούνται να χειριστούν αυτά που έχουν μάθει έξω από το αυστηρά μαθησιακό πλαίσιο.

Με τη χρήση ειδικών βιβλίων έμφαση δίνεται στο SPEAKING, LISTENING, και WRITING και τα παιδιά εκφράζονται και επικοινωνούν στην ξένη γλώσσα.

καινοτόμα εργαλεία:

  • διαδραστικοί πίνακες
  • e-books όπου ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει στο σπίτι
  • δημιουργικές εργασίες (συγγραφή βιβλίων κ.λπ.) στο πλαίσιο του μαθήματος με τον native speaker καθηγητή

E & FCE Class

Ε class 6 ώρες την εβδομάδα (4 ώρες με το βασικό καθηγητή και 2 ώρες με native speaker καθηγητή)

FCE class 6 ώρες την εβδομάδα (4 ώρες με το βασικό καθηγητή και 2 ώρες με native speaker καθηγητή)

Άρτια παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου

Η έντονη και άρτια παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου είναι το κύριο αντικείμενο αυτού του επιπέδου. Προετοιμάζομαι για τις εξετάσεις των διπλωμάτων (FCE, ECCE).

H σωστή και συστηματική προετοιμασία σε όλο το βασικό κύκλο σπουδών δίνει τη δυνατότα στους μαθητές μας vα συμμετέχουν με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις των αναγνωρισμένων διπλωμάτων ECCE, FCE στο τέλος της Ε class. Έτσι ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ μια ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

πτυχία fce

Proficiency

proficiency

Aποκτώ παγκοσμίως αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα

4-6 ώρες την εβδομάδα αναλόγως το επίπεδο

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τα πτυχία CPE-Cambridge, και ECPE-Michigan.

O μέσος χρόνος προετοιμασίας κυμαίνεται στους 12 μήνες για το ΕCPE του Παν/μίου του Michigan και στους 18 μήνες για το CPE του Παν/μίου του Cambridge.

Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους καθηγητές και τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ υψηλά.

Πτυχία

Οι μαθητές ανάλογα με το επιπεδό τους συμμετέχουν στις παρακάτω εξετάσεις διπλωμάτων.

Επίπεδο φοίτησης Δίπλωμα Εξεταστικός Φορέας Επίπεδο Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Β junior STARTERS Cambridge University
A class MOVERS Cambridge University
B class FLYERS Cambridge University

A1

C class KET Cambridge University

A1

D class PET Cambridge University

B1

E class FCE Cambridge University

B2

ECCE University of Michigan

B2

Proficiency 1 Advanced Cambridge University

C1

Proficiency 2 CPE Cambridge University

C2

ECPE University of Michigan

C2

Επεξήγηση των επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου

Αρχάριος χρήστης
Α1

Μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικείες και καθημερινές εκφράσεις και να διατυπώνει με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες του.

Μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ., για τον τόπο κατοικίας του, τις σχέσεις του, πράγματα που του ανήκουν) και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις.

Μπορεί να επικοινωνεί με απλά λόγια, αν ο συνομιλητής του μιλά αργά και καθαρά και δείχνει συνεργάσιμος.

Α2

Μπορεί να κατανοεί μεμονωμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για καθημερινά και οικεία θέματα (π.χ., απλές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, στενό περιβάλλον, εργασία).

Μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μόνο μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οικεία και καθημερινά.

Μπορεί να περιγράφει με απλά λόγια την κατάρτισή του και το στενό του περιβάλλον και να αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στις άμεσες ανάγκες του.

Ανεξάρτητος χρήστης
B1

Μπορεί να κατανοεί τα σημαντικά σημεία θεμάτων οικείων σχετικά με την εργασία, το σχολείο, την αναψυχή, κτλ, όταν ο ομιλητής χρησιμοποιεί με σαφήνεια την καθιερωμένη γλώσσα.

Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα ταξίδι σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα-στόχος.

Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και συγκροτημένο σε θέματα οικεία και σε θέματα του ενδιαφέροντός του.

Μπορεί να διηγηθεί ένα γεγονός, μια εμπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψει μια προσδοκία ή ένα στόχο και να παραθέσει με συντομία τους λόγους ή τις διευκρινίσεις ενός σχεδίου ή μιας ιδέας.

B2

Μπορεί να κατανοεί τα σημαντικά σημεία θεμάτων οικείων σχετικά με την εργασία, το σχολείο, την αναψυχή, κτλ, όταν ο ομιλητής χρησιμοποιεί με σαφήνεια την καθιερωμένη γλώσσα.

Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα ταξίδι σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα-στόχος.

Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και συγκροτημένο σε θέματα οικεία και σε θέματα του ενδιαφέροντός του.

Μπορεί να διηγηθεί ένα γεγονός, μια εμπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψει μια προσδοκία ή ένα στόχο και να παραθέσει με συντομία τους λόγους ή τις διευκρινίσεις ενός σχεδίου ή μιας ιδέας.

Αυτάρκης Χρήστης
C1

Μπορεί να κατανοεί μια μεγάλη ποικιλία μακροσκελών και απαιτητικών κειμένων, καθώς και των έμμεσων νοημάτων τους.

Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και άνετα, δίχως να δίνει την εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις λέξεις.

Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του ζωή.

Μπορεί να εκφράζεται για πολύπλοκα θέματα με τρόπο άνετο και λόγο ορθά δομημένο, πράγμα που φανερώνει ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο των εργαλείων οργάνωσης, εκφοράς και συνοχής του λόγου του.

C2

Μπορεί να κατανοεί, δίχως προσπάθεια, σχεδόν ό,τι διαβάζει ή ακούει.

Μπορεί να αναμεταδίδει γεγονότα και επιχειρήματα διάφορων γραπτών και προφορικών πηγών, συνοψίζοντάς τα με τρόπο συγκροτημένο.

Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, άνετα και με ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα θέματα.