Α class 4 ώρες την εβδομάδα

Β class 4 ώρες την εβοδμάδα

 Μαθαίνω να γίνομαι υπεύθυνος της γνώσης μου.

Σταδιακά γινόμαστε συστηματικοί μαθητές. Εμπλουτίζουμε το λεξιλογιό μας, αποκτούμε την ικανότητα κατανόησης κειμένου, χειριζόμαστε συνειδητά πια γραμματικά φαινόμενα, σιγά σιγά μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα στο γραπτό αλλά και προφορικό λόγο.

Εξασκούμε συστηματικά την ακουστική μας ικανότητα μέσα από ειδικές ασκήσεις.

Η επαφή και η τριβή με το γραπτό κείμενο σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ σημαντική γιατί είναι αυτή που θα δώσει την ώθηση στα παιδιά να χειριστούν με άνεση τον προφορικό και το γραπτό λόγο.

Καινοτόμα εργαλεία

reading groups

  • circle reading groups: οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν συναντήσεις με native speaker καθηγητή και να δουλέψουν ελεύθερα και δημιουργικά πάνω σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο του επιπέδου τους. Ενισχύουμε την κατανόηση κειμένου και οι μαθητές χρησιμοποιούν αυτά που έχουν κατακτήσει έξω από το δομημένο μαθησιακό πλαίσιο.
  • e-books όπου ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει στο σπίτι
  • εκμάθηση λεξιλόγιου μέσα από flash cards και quiz στο διαδίκτυο φτιαγμένα από τον καθηγητή