Ε class 6 ώρες την εβδομάδα (4 ώρες με το βασικό καθηγητή και 2 ώρες με native speaker καθηγητή)

FCE class 6 ώρες την εβδομάδα (4 ώρες με το βασικό καθηγητή και 2 ώρες με native speaker καθηγητή)

Άρτια παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου

Η έντονη και άρτια παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου είναι το κύριο αντικείμενο αυτού του επιπέδου. Προετοιμάζομαι για τις εξετάσεις των διπλωμάτων (FCE, ECCE).

H σωστή και συστηματική προετοιμασία σε όλο το βασικό κύκλο σπουδών δίνει τη δυνατότα στους μαθητές μας vα συμμετέχουν με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις των αναγνωρισμένων διπλωμάτων ECCE, FCE στο τέλος της Ε class. Έτσι ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ μια ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

πτυχία fce