Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες με:

  • εξειδικευμένους καθηγητές
  • ειδικές διδακτικές μεθόδους και εκπαιδευτικό υλικό
  • αποτελεσματικούς τρόπους μελέτης
  • τη “διαφοροποιημένη μέθοδο διδασκαλίας”
  • τη στενή συνεργασία με τους γονείς
  • ατομικά και ομαδικά μαθήματα

Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας της Αγγλικής και η ιδαιτερότητά της σαν μια ΜΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (άλλα γράφουμε και άλλα διαβάζουμε), δυσκολεύουν ιδιαίτερα τα παιδιά με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες στο να κατακτήσουν την ξένη γλώσσα.

Στα σχολεία μας δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να κατακτήσουν χωρίς άγχος την Αγγλική Γλώσσα, ένα σημαντικό εργαλείο για το μέλλον τους.

Με εξειδικευμένους καθηγητές, ειδικές μεθόδους και εκπαιδευτικό υλικό, σε συνδιασμό πάντα με τη σύγχρονη τεχνολογία, οι μικροί μαθητές κατακτούν χωρίς άγχος την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία της Αγγλικής Γλώσσας, δεξιότητες στις οποίες συναντούν ιδαίτερες δυσκολίες και αποτελούν τη βάση για την εξέλιξη της γλώσσας. Επίσης τα παιδιά διδάσκονται αποτελεσματικούς τρόπους μελέτης για εμπέδωση λεξιλογίου και σωστή χρήση της γραμματικής.

Κλειδί της επιτυχίας αποτελεί η “διαφοροποιημένη” μέθοδος διδασκαλίας η οποία επιτρέπει στον καθηγητή να προσαρμόσει το μαθημά του στις ανάγκες και τις δυσκολίες του μαθητή έτσι ώστε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης. Έμφαση δίνεται στην ανεξαρτοποίηση των μαθητών και ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής τους.