Άμεσα συνδεδεμένη με τις επιδόσεις των μαθητών στις επίσημες εξετάσεις των Πανεπιστημίων

  • Υποστηρίζεται και συνεχώς αναπροσαρμόζεται από το Σωματείο «ΟΜΗΡΟΣ»
  • Σχηματοποιεί το μαθησιακό προφίλ (εντοπίζει τις ικανότητες και αδυναμίες των μαθητών μας)
  • Βοηθάει στην αναπροσαρμογή του προγράμματος ώστε να καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες των μαθητών
  • Διασφαλίζει τις απαραίτητες γνώσεις σε κάθε επίπεδο και εξασφαλίζει υψηλές επιδόσεις στις εξετάσεις

Αξιολογούμε συστηματικά και υπεύθυνα τους μαθητές μας από το πρώτο κιόλας χρόνο σπουδών σε όλες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εξέλιξη της ξένης γλώσσας.

ικανότητες στο γραπτό λόγο (GRAMMAR, WRITING) και στην κατανόηση κειμένου (READING): τριμηνιαία τεστ

ακουστική ικανότητα (LISTENING) : οι μαθητές μας από τη Β junior class αξιολογούνται συστηματικά μέσα από ειδικές ακουστικές ασκήσεις

ικανότητα έκφρασης στον προφορικό λόγο(Speaking): από την Α class εξετάζονται προφορικά μέσα από interviews σε κάθε τριμηνιαίο τεστ.

Διασφαλίζουμε έτσι τις απαραίτητες γνώσεις σε κάθε επίπεδο, σκιαγραφούμε το μαθησιακό προφίλ του μαθητή εντοπίζοντας τις ιδιαίτερες ικανότητες του και τις αδυναμίες του και παρεμβαίνουμε αναλόγως.

Η αξιολόγησή μας συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με την αξιολόγηση των Πανεμιστημίων που διενεργούν τις επίσημες εξετάσεις. Έτσι η επίδοση των μαθητών κατα τη διάρκεια των σπουδών τους είναι πολύ κοντά με την επίδοση που θα έχουν μελλοντικά στις εξετάσεις των διπλωμάτων.