Αγγλικά Pre-Junior

Ανακαλύπτω τον κόσμο γύρω μου στα Αγγλικά. Για παιδιά Νηπιαγωγείου και Α’ Δημοτικού.

Δημιουργώ μαθαίνοντας — μαθαίνω δημιουργώντας.

Συνδυάζοντας τον «φαντασιακό κόσμο» των παιδιών και την «πραγματικότητα», μέσα από τη μεταμφίεση, την κατασκευή και το θεατρικό παιχνίδι, κάνουν τα πρώτα τους βήματα απουσία του γραπτού λόγου και βάζουν γερές βάσεις για την ανάπτυξη της ξένης γλώσσας.

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με καθαρά παιδοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει στο παιδί να αναπτύξει γνωστικές, κοινωνικές και γλωσσικές δεξιότητες, ενώ παράλληλα στοχεύει και στην ανάπτυξη της συναισθηματικής του νοημοσύνης.

Στα τμήματα pre-junior τα παιδιά:

  • Κατασκευάζουν.

  • Δημιουργούν.

  • Παίζουν ρόλους.

  • Τραγουδούν.

  • Ακούν ιστορίες.

  • Επικοινωνούν με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο …στα Αγγλικά.

Σε συνεργασία με την OXFORD.