Αγγλικά – Βασικός κύκλος σπουδών

Κατακτώ τον προφορικό και γραπτό λόγο, αποκτώ αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα.

A & B Class (επίπεδο Α1-Α2)

Μαθαίνω να επικοινωνώ τις ιδέες μου σε ένα ασφαλές περιβάλλον

Σε ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον όπου αξιοποιούμε και αγκαλιάζουμε τα λάθη,  τα παιδιά χτίζουν την αυτοπεποίθηση τους  στην ξένη γλώσσα.

Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, αποκτούν την ικανότητα κατανόησης κειμένου, εξοικειώνονται με τα γραμματικά φαινόμενα, εξασκούν την ακουστική τους ικανότητα και σιγά σιγά μαθαίνουν να εκφράζονται  ελεύθερα στο γραπτό  και προφορικό λόγο.

Οι νέες τεχνολογίες ( ebooks, διαδραστικά λεξικά, διαδραστικά παιχνίδια)  κάνουν την μελέτη τους  διασκεδαστική και την μάθηση αποτελεσματική.

Μέσα  ομαδικά projects και εργασίες αναπτύσσουν δεξιότητες έκφρασης, επικοινωνίας και χρησιμοποιούν τη γλώσσα  έξω από το δομημένο μαθησιακό πλαίσιο.

C & D Class (επίπεδο Α2-Β1)

Ξεπερνώ τις δυσκολίες έκφρασης και επικοινωνίας

Τα μαθήματα με τον ξενόγλωσσο καθηγητή (native speaker) κάνουν τη διαφορά, καθώς συστηματοποιούνται από τη C class και μετά. Στα μαθήματα αυτά που τρέχουν παράλληλα με το βασικό κύκλο σπουδών, τα παιδιά καλούνται να χειριστούν αυτά που έχουν μάθει έξω από το αυστηρά μαθησιακό πλαίσιο.

Επιπλέον αποκτούν presentation skills,  απαραίτητη δεξιότητα για το μέλλον τους.

Ε – Class (επίπεδο Β2)

Άρτια παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου

Η έντονη και άρτια παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου είναι το κύριο αντικείμενο αυτού του επιπέδου. Προετοιμάζομαι για τις εξετάσεις των διπλωμάτων (FCE, ECCE).

H σωστή και συστηματική προετοιμασία σε όλο το βασικό κύκλο σπουδών δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές μας να συμμετέχουν με εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις των αναγνωρισμένων διπλωμάτων ECCE, FCE στο τέλος της Ε’ class. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά κερδίζουν μια σχολική χρονιά.

Proficiency (επίπεδο C2)

Αποκτώ παγκοσμίως αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα

Τα παιδιά προετοιμάζονται για τα πτυχία CPE-Cambridge, και ECPE-Michigan.

O μέσος χρόνος προετοιμασίας κυμαίνεται στους 12 μήνες για το ΕCPE του Παν/μίου του Michigan και στους 18 μήνες για το CPE του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους καθηγητές και τα ποσοστά επιτυχίας είναι εξαιρετικά  υψηλά.

Πτυχία

Οι μαθητές ανάλογα με το επιπεδό τους συμμετέχουν στις παρακάτω εξετάσεις διπλωμάτων.

Επίπεδο φοίτησης Δίπλωμα Εξεταστικός Φορέας Επίπεδο Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Β junior STARTERS Cambridge University
A class MOVERS Cambridge University
B class FLYERS Cambridge University A1
C class KET Cambridge University A1
D class PET Cambridge University B1
E class FCE Cambridge University B2
ECCE University of Michigan B2
Proficiency 1 Advanced Cambridge University C1
Proficiency 2 CPE Cambridge University C2
ECPE University of Michigan C2
Επεξήγηση των επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Αρχάριος Χρήστης Α1 Μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικείες και καθημερινές εκφράσεις και να διατυπώνει με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες του.

Μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ., για τον τόπο κατοικίας του, τις σχέσεις του, πράγματα που του ανήκουν) και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις.

Μπορεί να επικοινωνεί με απλά λόγια, αν ο συνομιλητής του μιλά αργά και καθαρά και δείχνει συνεργάσιμος.

Αρχάριος Χρήστης Α2 Μπορεί να κατανοεί μεμονωμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για καθημερινά και οικεία θέματα (π.χ., απλές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, στενό περιβάλλον, εργασία).

Μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μόνο μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οικεία και καθημερινά.

Μπορεί να περιγράφει με απλά λόγια την κατάρτισή του και το στενό του περιβάλλον και να αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στις άμεσες ανάγκες του.

Ανεξάρτητος Χρήστης Β1 Μπορεί να κατανοεί τα σημαντικά σημεία θεμάτων οικείων σχετικά με την εργασία, το σχολείο, την αναψυχή, κτλ, όταν ο ομιλητής χρησιμοποιεί με σαφήνεια την καθιερωμένη γλώσσα.

Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα ταξίδι σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα-στόχος.

Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και συγκροτημένο σε θέματα οικεία και σε θέματα του ενδιαφέροντός του.

Μπορεί να διηγηθεί ένα γεγονός, μια εμπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψει μια προσδοκία ή ένα στόχο και να παραθέσει με συντομία τους λόγους ή τις διευκρινίσεις ενός σχεδίου ή μιας ιδέας.

Ανεξάρτητος Χρήστης Β2 Μπορεί να κατανοεί τα σημαντικά σημεία θεμάτων οικείων σχετικά με την εργασία, το σχολείο, την αναψυχή, κτλ, όταν ο ομιλητής χρησιμοποιεί με σαφήνεια την καθιερωμένη γλώσσα.

Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα ταξίδι σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα-στόχος.

Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και συγκροτημένο σε θέματα οικεία και σε θέματα του ενδιαφέροντός του.

Μπορεί να διηγηθεί ένα γεγονός, μια εμπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψει μια προσδοκία ή ένα στόχο και να παραθέσει με συντομία τους λόγους ή τις διευκρινίσεις ενός σχεδίου ή μιας ιδέας.

Αυτάρκης Χρήστης C1 Μπορεί να κατανοεί μια μεγάλη ποικιλία μακροσκελών και απαιτητικών κειμένων, καθώς και των έμμεσων νοημάτων τους.

Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και άνετα, δίχως να δίνει την εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις λέξεις.

Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του ζωή.

Μπορεί να εκφράζεται για πολύπλοκα θέματα με τρόπο άνετο και λόγο ορθά δομημένο, πράγμα που φανερώνει ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο των εργαλείων οργάνωσης, εκφοράς και συνοχής του λόγου του.

Αυτάρκης Χρήστης C2 Μπορεί να κατανοεί, δίχως προσπάθεια, σχεδόν ό,τι διαβάζει ή ακούει.

Μπορεί να αναμεταδίδει γεγονότα και επιχειρήματα διάφορων γραπτών και προφορικών πηγών, συνοψίζοντάς τα με τρόπο συγκροτημένο.

Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, άνετα και με ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα θέματα.