Αγγλικά A & B Junior

Γίνομαι πρωταγωνιστής στη μαθησιακή διαδικασία με την παιδοκεντρική προσέγγιση.

Στο σχολείο μας, στα τμήματα Junior εφαρμόζουμε την Παιδοκεντρική Μέθοδο στην εκμάθηση ξένης γλώσσας, Child-Centred Learning Approach.

Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.

–Benjamin Franklin

Με έμφαση στις ανάγκες, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις ιδιαιτερότητες αυτής της ηλικίας τα παιδιά κατακτούν αβίαστα τη γραφή και την ανάγνωση και αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να προχωρήσουν στον βασικό κύκλο σπουδών. Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος εναλλάσσονται μέσα από δημιουργικές και συνεργατικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές τους ικανότητες.

Με την παιδοκεντρική προσέγγιση τα παιδιά:

  • Είναι πρωταγωνιστές στη μαθησιακή διαδικασία.

  • Συνεργάζονται, δημιουργούν και ανακαλύπτουν.

  • Παίρνουν πρωτοβουλίες και αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση.

  • Σκέφτονται στα Αγγλικά.