Αγγλικά A & B Junior

Γίνομαι πρωταγωνιστής στη μαθησιακή διαδικασία με τη μέθοδο της παιδοκεντρικής προσέγγισης.

Στο σχολείο μας, στα τμήματα Junior εφαρμόζουμε τη μέθοδο της Παιδοκεντρικής Προσέγγισης στην εκμάθηση ξένης γλώσσας, Child-Centred Learning Approach.

Με έμφαση στις ανάγκες, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις ιδιαιτερότητες αυτής της ηλικίας οι μικροί μαθητές κατακτούν με ευκολία τη γραφή και την ανάγνωση και αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να προχωρήσουν στο βασικό κύκλο σπουδών. Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος εναλλάσσονται μέσα από δημιουργικές-συνεργατικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ικανότητες των παιδιών.

Με τη μέθοδο παιδοκεντρικής προσέγγισης τα παιδιά:

  • Είναι πρωταγωνιστές στη μαθησιακή διαδικασία.

  • Συνεργάζονται, δημιουργούν και ανακαλύπτουν.

  • Παίρνουν πρωτοβουλίες και αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση.

  • Σκέφτονται στα Αγγλικά.