Πότε σαν πρωταγωνιστές, παρουσιαστές, συγγραφείς, βιώνουμε την ξένη γλώσσα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και έξω από το δομημένο μαθησιακό περιβάλλον.