Πειραματιζόμαστε με τον προφορικό λόγο  ενώ ζωντανεύουμε το βιβλίο μας στη μικρή οθόνη. Μια δραστηριότητα με μεγάλη απήχηση στα παιδιά αφού τους δίνει τη χαρά να εκφραστούν μέσα από το παιχνίδι και να
επικοινωνούν στα Αγγλικά.

Είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας που γίνεται μέσα στη τάξη καθ’όλη τη διάρκεια της  σχολικής  χρονιάς όπου οι μαθητές μέσα από το role-playing αναπτύσσουν από μικρή ηλικία τη δεξιότητα του προφορικού λόγου και κάνουν βίωμα τη ξένη γλώσσα.