Ποιοι είμαστε

Η φιλοσοφία μας

Πορευόμαστε με την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση είναι μία  σοβαρή υπόθεση, η οποία δεν καλουπώνεται όπως ένα προϊόν στο ράφι του σουπερμάρκετ προς πώληση.

Ως εκπαιδευτικοί πιστεύουμε ότι η διδασκαλία  είναι μία συνεχής προσπάθεια στην οποία συμπάσχουμε, συμπορευόμαστε, εξελισσόμαστε και μαθαίνουμε μέσα από αυτήν.

Σημαντικό για μας όχι μόνο το ΤΙ μαθαίνουμε αλλά και το ΠΩΣ. Μας ενδιαφέρει πολύ η διαδικασία και η δυναμική που υπάρχει μεταξύ μαθητών και καθηγητή που κάθε φορά είναι μοναδική.

Οι μαθητές μας πότε σαν πρωταγωνιστές, πότε σαν αφηγητές, μικροί συγγραφείς ή παρουσιαστές, εμπεδώνουν βιωματικά τη ξένη γλώσσα, έξω από το δομημένο μαθησιακό πλαίσιο. Τα ειδικά μαθήματα με ξενόγλωσσο καθηγητή (native speaker) στο βασικό κύκλο σπουδών, ενισχύουν αυτή τη διαδικασία.

Αποτέλεσμα είναι να πετυχαίνουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών σε όλες τις βαθμίδες γεγονός που φαίνεται όχι μόνον από τις επιτυχίες των μαθητών μας αλλά κυρίως από το γεγονός ότι μπορούν να χειριστούν άνετα και ουσιαστικά την ξένη γλώσσα έξω από το μαθησιακό περιβάλλον.  Αυτός άλλωστε είναι και ο πρωταρχικός μας στόχος.