Λειτουργούμε ως Παραρτήματα των Κέντρων Ξένων Γλωσσών του Σωματείου ΟΜΗΡΟΣ από το 1963 στην περιοχή Άνω Πατησίων, από το 1970 στην περιοχή Γαλατσίου και από το 1997 στην περιοχή Λαμπρινής.