Η ιστορία των παραρτημάτων μας

Λειτουργούμε ως Παραρτήματα των Κέντρων Ξένων Γλωσσών του Σωματείου ΟΜΗΡΟΣ από το 1963 στην περιοχή Άνω Πατησίων, από το 1970 στην περιοχή Γαλατσίου και από το 1997 στην περιοχή Λαμπρινής.