αγγλικά – γαλλικά – γερμανικά

Προγραμματίζονται ατομικά μαθήματα ή φοίτηση σε ολιγομελή τμήματα.

Προσαρμόζουμε τα μαθήματα και τη διάρκεια των μαθημάτων στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.